Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali

Test MOXO

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, to jedno z najczęściej stawianych diagnoz u dzieci i młodzieży. Coraz częściej jest on również rozpoznawany u dorosłych, którzy dopiero w późniejszym okresie życia dowiadują się, że źródłem ich trudności było niezdiagnozowane ADHD.

Prawidłowe rozpoznanie ADHD może znacząco poprawić życie osób dotkniętych tym zaburzeniem. Dla dzieci i młodzieży ma to kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i przyszłego funkcjonowania w dorosłym życiu. Test MOXO jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi diagnostycznych do oceny nadpobudliwości psychoruchowej. W Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali stosowany jest zarówno jako część kompleksowego procesu diagnostycznego w celu prawidłowej diagnozy ADHD, jak i jako samodzielne narzędzie badawcze.

Diagnoza ADHD dla dorosłych

Test MOXO - co to?

Test MOXO jest nowoczesnym narzędziem psychologicznym, które wspiera proces diagnozy ADHD. Jest to komputerowy test ciągłego wykonywania, który pomaga ocenić funkcjonowanie osoby badanej w kluczowych obszarach związanych z ADHD:

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • impulsywność,
 • nadruchliwość,
 • zaburzenia czasu reakcji.

Test MOXO jest dostosowany do dwóch grup wiekowych:

 • dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
 • młodzieży i dorosłych w wieku od 13 do 60 lat.

Dzięki zaawansowanej metodzie badań test MOXO może być przeprowadzany online bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Cały proces odbywa się w przeglądarce internetowej, co umożliwia zarówno komfortowe badanie w domowym zaciszu, jak i profesjonalną diagnozę w gabinecie psychologa. Ważne jest, że diagnoza ADHD przeprowadzana online zapewnia takie same wyniki jak tradycyjne badania, gwarantując rzetelność i wiarygodność niezależnie od miejsca przeprowadzenia testu.

leczenie adhd i diagnoza dla dorosłych

Aby uczestniczyć w zdalnie przeprowadzanym badaniu MOXO (test moxo online), konieczne jest posiadanie komputera/laptopa oraz stabilnego połączenia internetowego. Badanie odbywa się przez przeglądarkę internetową (zalecane są: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 21 lub nowszej lub Google Chrome – w najnowszej wersji). Dodatkowo na komputerze musi być zainstalowany najnowszy Flash Player.

Podczas testu MOXO online ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednią jakość dźwięku, gdyż badanie to zawiera elementy dźwiękowe. Zaleca się używanie zestawu słuchawkowego lub zewnętrznych głośników, aby zapewnić optymalne warunki podczas testu.

Diagnoza ADHD u osób dorosłych - DIVA-5

Wyniki testu MOXO są pomocne w kilku kluczowych aspektach:
 • diagnoza ADHD – test MOXO pomaga w ustaleniu diagnozy ADHD lub wykluczeniu tego zaburzenia,
 • planowanie terapii – na podstawie wyników testu, w tym wpływu różnych czynników drażniących na zachowanie osoby badanej, można opracować indywidualny plan terapeutyczny,
 • monitorowanie postępów terapii – test MOXO umożliwia pomiar rzeczywistych reakcji,
 • ocena skuteczności leczenia – test pozwala na sprawdzenie efektywności zastosowanej terapii oraz ocenę wpływu stosowanych leków.
psycholog diagnosta dziecięcy

Skuteczność testu MOXO

Wyniki międzynarodowych badań przeprowadzonych na grupie 788 dzieci w wieku od 7 do 12 lat wykazały, że test MOXO osiąga skuteczność na poziomie 90% w identyfikacji dzieci z deficytem uwagi.

Test MOXO charakteryzuje się wysoką czułością wynoszącą 90% oraz swoistością na poziomie 84%. Badanie dostarczyło statystycznie istotnych wyników we wszystkich ocenianych obszarach: uwagi, nadaktywności, impulsywności oraz czasu reakcji.

Test MOXO – cena

Diagnoza ADHD obejmuje zazwyczaj 3-4 godzinnych sesji, zależnie od potrzeb diagnostycznych Pacjenta.

Pierwsza sesja trwa około godziny i służy głównie zebraniu szczegółowego wywiadu. Z kolei podczas drugiej sesji specjalista przeprowadza test DIVA 5, który trwa około 2 godziny. W zależności od wyników tego testu:

 • jeśli test DIVA 5 daje wynik negatywny – diagnoza jest zakończona. Kosz takiej diagnozy to 890 zł,
 • jeżeli test DIVA 5 daje wynik pozytywny – proponowana jest kolejna wizyta i dodatkowy test MOXO w celu odrzucenie rezultatu false positive. Cena za dodatkowe spotkanie to 300 zł.

Całkowita opłata za pełen pakiet diagnozy ADHD jest pobierana podczas pierwszej sesji (890 zł). W przypadku konieczności dodatkowej diagnozy opłata 300 zł jest pobierana podczas trzeciej sesji dodatkowej.

test diva v pomoc w leczeniu adhd

Test MOXO dla dorosłych

Osoby dorosłe i młodzież w wieku od 13 do 60 lat wykonują test trwający średnio 18,5 minuty przy użyciu komputera. W trakcie testu osoba badana ma za zadanie reagować na określony celowy element, który pojawia się na ekranie. Jednocześnie na ekranie pojawiają się także dodatkowe elementy (tzw. dystraktory), na które badany nie powinien reagować.

Test MOXO dla dzieci

Dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat wykonują test trwający średnio 15 minut (również przy użyciu komputera). W trakcie testu zadaniem osoby badanej jest zareagowanie na określony celowy element, który pojawia się na ekranie. Podobnie jak w przypadku testu dla dorosłych na ekranie pojawiają się inne elementy (tzw. dystraktory), na które badany nie powinien reagować.

Diagnoza ADHD w Centrum Mentali – wykonaj test MOXO

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większą liczbę dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy otrzymują diagnozę ADHD. Prawidłowo przeprowadzona ocena uwzględniająca indywidualne cechy każdego pacjenta może przynieść istotne korzyści, takie jak lepsze zrozumienie sytuacji oraz dobranie odpowiedniej terapii mającej na celu łagodzenie objawów tego zaburzenia.