Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali

Diagnoza ADHD

Dorośli | Dzieci | Online

W Centrum Mentali otrzymasz kompleksową diagnozę ADHD. Do diagnostyki wykorzystujemy sprawdzone narzędzia takie jak DIVA 5, Conners 3 oraz MOXO, co gwarantuje bardzo wysoką precyzję i wiarygodność wyników. Nasze usługi są dostępne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do diagnozy, możesz liczyć na dokładne zrozumienie i odpowiednie wsparcie w radzeniu sobie z ADHD.

jak zdiagnozować adhd

Czym jest ADHD?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest jednym z częściej rozpoznawanym zaburzeniem neurorozwojowym.

Kryteria DSM-5 pozwalają na wyodrębnienie trzech podtypów:

  • ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi
  • ADHD z przewagą nadruchliwości i impulsywności
  • Typ mieszany ADHD

Aby zdiagnozować ADHD, potrzebne jest połączenie oddziaływań różnych specjalistów, których celem jest zebranie odpowiednich informacji od osoby doświadczającej trudności w funkcjonowaniu, a także obserwacja środowiska, aby ustalić, czy dane objawy spełniają kryteria diagnostyczne.  

psychiatra diagnozuje adhd

Jak wygląda diagnoza ADHD u dzieci?

Zazwyczaj pierwszym krokiem przy diagnozie ADHD u dziecka jest zauważenie trudności w jego funkcjonowaniu. Najczęściej ta trudność zostaje zauważona w szkole, przez nauczyciela lub pedagoga, albo przez rodzica lub opiekuna dziecka.

Kolejny krok diagnozy adhd to konsultacja psychologiczna, na której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad kliniczny z rodzicem lub opiekunem oraz badanie psychologiczne. Specjalista może także poprosić o opinię o funkcjonowaniu dziecka w szkole lub innych środowiskach. Wykonanie odpowiedniego wywiadu jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu można ocenić różnorodne obszary funkcjonowania jednostki, uwzględniając zarówno objawy samego ADHD, jak i potencjalne czynniki wpływające na zachowanie dziecka.

Następnie warto jest przeprowadzić także diagnostykę fizyczną, aby wykluczyć inne potencjalne przyczyny symptomów. Ponadto, często przeprowadzane są badania neurologiczne, aby ocenić ogólny stan zdrowia neurologicznego. Jeśli przeprowadzony wywiad potwierdzi możliwość występowania ADHD, a badania fizyczne odrzucają inne możliwości, dziecko jest kierowane na dalszą diagnostykę.

Kolejny krok to wykonanie testów oraz kwestionariuszy oraz dalsza obserwacja funkcji poznawczych, wykonawczych oraz emocji. Głównym celem wykonywania testów jest zrozumienie, który z obszarów funkcjonowania może być zaburzony.

Proces diagnozy może obejmować okresowe monitorowanie objawów przez kilka miesięcy, aby potwierdzić trwałość i nasilenie symptomów ADHD. Z zebranymi wynikami testów należy udać się do lekarza psychiatry w celu wykonania diagnozy.

Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy powinno być zakończone planem leczenia, który może zawierać plan terapeutyczny, oparty na terapii poznawczo-behawioralnej i stworzenie potencjalnych zaleceń terapeutycznych, a także wsparcie edukacyjne i strategie pomocy. Warto też rozważyć zasadność stosowania farmakoterapii adhd.

Diagnoza ADHD u dorosłych

Diagnozę adhd warto zacząć od konsultacji z psychologiem, a także z psychiatrą, w celu zebrania wywiadu. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że potencjalne zaburzenia psychiczne również mogą wpływać na występowanie zgłaszanych objawów, dlatego zróżnicowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi lub wykluczenie występowania zaburzeń psychicznych przez lekarza psychiatrę jest bardzo ważne przy postawieniu diagnozy.

Diagnostyka adhd u dorosłych zazwyczaj wygląda następująco:

  1. Wykonanie wywiadu: zebranie informacji z dzieciństwa, bardzo pomocne może być zebranie wywiadu od rodzica lub opiekuna dorosłej osoby z dzieciństwa, aby poznać historię dolegliwości pacjenta, a także zebranie informacji o funkcjonowaniu osobistym, społecznym, doświadczeniach szkolnych i zawodowych.
  2. Ocena trudności występujących aktualnie:
  3. Wykonanie odpowiednich testów psychologicznych np. test DIVA oraz innowacyjny test neuropsychologiczny MOXO. Diagnostyka może być rozszerzona o Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości MMPI-2 oraz innowacyjny test neuropsychologiczny MOXO.
  4. Szczegółowe omówienie wyników oraz przekazanie potencjalnych zaleceń terapeutycznych

Jeśli w procesie diagnostyki adhd wyniki badań wskazują na liczne objawy nadpobudliwości psychoruchowej, kolejnym etapem jest udanie się do lekarza psychiatry, który stawia diagnozę kliniczną na podstawie przedstawionych dokumentów zawierających opis wywiadu i wynik testów.

Co daje diagnoza ADHD

Postawienie diagnozy przez zespół, w którym jest psycholog oraz lekarz psychiatra daje szanse na to aby objawy adhd utrzymały się na odpowiednim poziomie. Jest to ważne, aby osiągnąć wysokie poczucie dobrostanu psychicznego. Jeśli odpowiednio rozpoznano adhd możliwe, jest także połączenie farmakoterapii z kompleksową psychoterapią.

Praca nad trudnościami z powodu adhd wpływa na codzienne funkcjonowanie. Najważniejsze w tym jest szczegółowe omówienie diagnozy z lekarzem psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą. Postawienie diagnozy adhd wzmacnia poczucie własnej wartości. Badania pokazują, że im większa wiedza na własny temat, im większa samoświadomość, tym większe prawdopodobieństwo wykorzystania w pełni swoich możliwości.

Typowe objawy adhd to nadmierna aktywność, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w utrzymaniu relacji z ludźmi, częste zmiany pracy, zaburzenia lękowe. Jednym z najbardziej uciążliwych objawów są ryzykowne zachowania, które podejmowane są w celu posiadania satysfakcjonującego życia, używanie substancji psychoaktywnych, silne wahania nastrojów, nieumiejętność zrelaksowania. U dorosłych pacjentów i dzieci często pierwsze symptomy adhd obejmują nadmierną impulsywność. 

Twoje zachowanie Cię niepokoi? Umów się na wizytę w poradni zdrowia psychicznego Mentali i zaufaj naszym specjalistom.

ADHD - kiedy diagnoza, objawy adhd

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej można zacząć diagnozować w wieku szkolnym, chociaż pierwsze objawy pojawiają się już we wcześniejszym wieku dziecka. W klasyfikacji występują osiowe objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Jesto to duża impulsywność, problem z utrzymaniem uwagi oraz nadmierna aktywność. W zależności od wieku osoby objawy osiowe mogą wyglądać różnie. Jeśli czujesz, że występuje u Ciebie lub u dziecka, trudność z którymś z poniższych zachowań, warto zgłosić się na konsultację.

Ile kosztuje diagnoza ADHD

Koszt diagnozy jest zmienny. Zależy od miejsca wykonania, specjalistów, a także ilości wykonanych testów i kwestionariuszy, a także ilości wizyt u specjalisty.

Ile trwa diagnostyka ADHD

Leczenie adhd u dorosłych musi być poprzedzone diagnozą, która u dorosłych zazwyczaj trwa około 3-4 spotkania. Ilość spotkań może się różnić, ponieważ brane są pod uwagę indywidualne potrzeby każdego pacjenta. Diagnostyka adhd u dzieci trwa nieco dłużej, ciężko jest określić dokładny czas.

Gdzie się zgłosić po pomoc w leczeniu adhd?

Terapia adhd osób dorosłych i dzieci jest dostępna między innymi w Centrum Mentali, dostępna jest tam również diagnoza adhd u dorosłych. W ofercie występuje pakiet diagnostyczny, który obejmuje szczegółowy wywiad psychologiczny przeprowadzany przez psychologa lub psychoterapeutę, wykonanie testów diagnostycznych, które umożliwiają rozpoznanie adhd, omówienie wyników testu oraz plan leczenia adhd.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:
https://mentali.pl/oferta/diagnoza-adhd-u-doroslych-diva-v