Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali
Terapia lokalnie i online

Diagnoza ADHD u dorosłych - test DIVA-5

Dzisiaj coraz większą uwagę przykłada się do zdrowia psychicznego i zrozumienia różnego rodzaju zaburzeń. Jednym z takich zaburzeń jest ADHD, które wbrew pozorom nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci. Coraz więcej dorosłych także zmaga się z tym zaburzeniem, które może znacząco utrudniać codzienne życie, szczególnie kiedy jest nieleczone lub nieprawidłowo zdiagnozowane. Sprawdź, czy Ty również możesz mieć problem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – skorzystaj z pomocy naszych najlepszych specjalistów.

Diagnoza ADHD dla dorosłych

Czym jest ADHD?

ADHD to inaczej Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej. Choć często kojarzone jest z dzieciństwem, warto pamiętać, że ADHD może również dotyczyć dorosłych. To neurobiologiczne zaburzenie rozwojowe, ale jego dokładne przyczyny nie są jeszcze jednoznacznie potwierdzone. Do tej pory udało się ustalić, że wpływ na rozwój ADHD mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Osoby z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu uwagi, są często impulsywne i mogą wykazywać nadmierne, niezamierzone ruchy (hiperaktywność). Zaburzenie to zazwyczaj zaczyna się w dzieciństwie, ale nierzadko utrzymują się także w wieku dorosłym. Nieleczone ADHD znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach życia, takich jak praca czy relacje społeczne, co z kolei prowadzi do trudności w pracy, wykonywaniu codziennych obowiązków czy utrzymaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

leczenie adhd i diagnoza dla dorosłych

Objawy ADHD u osób dorosłych

Objawy ADHD u dorosłych mogą być różnorodne, a ich nasilenie może się zmieniać w zależności od sytuacji.

Najczęstsze objawy ADHD to między innymi:

Trudności z Uwagą:

– rozproszenie uwagi,
– problem ze skupieniem uwagi,
– trudności w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,
– częste zapominanie o codziennych obowiązkach.

Impulsywność:

– trudności w kontrolowaniu impulsów,
– ryzykowne zachowania,
– problem nadmiernej impulsywności,
– skłonność do podejmowania szybkich decyzji bez rozważenia konsekwencji,
– trudności w oczekiwaniu na swoją kolej.

Nadpobudliwość psychoruchowa:

– nadmierna aktywność,
– nadmierna gadatliwość,
– problemy w kontrolowaniu emocji,
– trudności w utrzymaniu spokoju w miejscach i sytuacjach, które tego wymagają,
– skłonność do impulsywnych działań.

Problemy z organizacją:

– problemy z planowaniem i organizacją codziennych zadań,
– trudności w utrzymaniu porządku i czystości w otoczeniu.

Problemy w relacjach społecznych:

– trudności w utrzymaniu długotrwałych relacji,
– skłonność do impulsywnych zachowań w relacjach interpersonalnych.

Problemy z koncentracją w pracy:

– trudności w wykonywaniu zadań związanych z dłuższą koncentracją uwagi,
– skłonność do odkładania zadań na później.

Jak wygląda
diagnoza ADHD
u dorosłych

W celu wykonania skutecznej diagnozy ADHD w pierwszej kolejności specjalista przeprowadza diagnozę kliniczną na podstawie wywiadu z Pacjentem. Wywiad kliniczny jest niezbędnym elementem rozpoznania ADHD, ponieważ pozwala zgłębić informacje na temat występowania objawów w różnych sytuacjach życiowych. Dodatkowo w tym czasie psycholog lub lekarz psychiatra ma możliwość obserwacji aktualnych objawów pacjenta związanych z ADHD, takie jak trudności z utrzymaniem uwagi, impulsywność czy nadmierna ruchliwość.

Następnie ADHD jest diagnozowane na podstawie zestawu kryteriów diagnostycznych, takich jak te zawarte w DSM-5 (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych). Specjalista ocenia, w jaki sposób symptomy ADHD wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta, takie jak relacje interpersonalne, wydajność w pracy czy edukacji. Pacjent musi spełniać określoną liczbę kryteriów, aby specjalista mógł prawidłowo przeprowadzić proce diagnozy ADHD.

Diagnoza ADHD u osób dorosłych - DIVA-5

Diagnoza ADHD u osób dorosłych jest istotnym procesem, który wymaga dokładnej i precyzyjnej oceny. Jednym z najbardziej powszechnych narzędzi diagnostycznych jest DIVA-5 (Diagnostic Interview for ADHD in adults).

DIVA-5 to badanie kwestionariuszowe, które umożliwia lekarzom i specjalistom przeprowadzenie kompleksowej oceny objawów ADHD u dorosłych pacjentów. Narzędzie to opiera się na najnowszych kryteriach diagnostycznych i bada zarówno obecność objawów uwagi, impulsywności oraz hiperaktywności.

psycholog diagnosta dziecięcy

Przebieg diagnozy ADHD przy użyciu DIVA-5 obejmuje szczegółowe wywiady z pacjentem oraz osobami bliskimi, analizę historii medycznej i psychologicznej oraz obserwację zachowania. Dzięki temu narzędziu specjaliści są w stanie dokładnie zdiagnozować ADHD oraz ocenić ich nasilenie.

DIVA-5 jest nie tylko uznanym narzędziem diagnostycznym, ale również dostarcza ważnych informacji na temat funkcjonowania pacjenta w różnych obszarach życia, takich jak praca czy relacje społeczne. Dzięki temu lekarze mogą opracować indywidualny plan leczenia ADHD, który uwzględnia specyficzne potrzeby każdego Pacjenta.

Test DIVA-5
- dlaczego warto z niego skorzystać?

Test DIVA-5 to innowacyjne narzędzie diagnostyczne, które zyskuje coraz większą popularność w dziedzinie psychologii i psychiatrii. Dlaczego warto skorzystać z tego testu w przypadku diagnozy ADHD? Odpowiedź jest prosta – jego wartość w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych jest potwierdzona naukowo.

Jednym z głównych atutów Testu DIVA-5 jest jego szczegółowość diagnozy. Dzięki wieloletnim badaniom test ten potrafi identyfikować ADHD. Wykorzystanie testu DIVA 5 dostarcza rzetelnych wyników, który będzie doskonałą bazą pozwalającą opracować jak spersonalizowany plan leczenia.

test diva v pomoc w leczeniu adhd

Leczenie ADHD u dorosłych

Kiedy lekarz diagnozuje ADHD, w głowach Pacjentów zazwyczaj pojawia się pytanie – czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej można wyleczyć? Jak wygląda leczenie ADHD?

Diagnoza pozwala na skierowanie osoby do odpowiedniego leczenia mającego na celu złagodzenia objawów i nauczenia się z nimi radzić w codziennym życiu. Terapia ADHD może obejmować terapię behawioralną, leczenie farmakologiczne, a czasem obie te formy są stosowane jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze zarządzanie objawami i poprawa jakości życia.