Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali
Terapia lokalnie i online

Diagnoza ADHD u dorosłych Wrocław

ADHD w przypadku dorosłych osób jest często niediagnozowanym zaburzeniem, które może znacząco wpływać na codzienne życie. Osoby dorosłe z ADHD mogą doświadczać trudności z koncentracją, organizacją, planowaniem oraz kontrolą impulsów. Objawy ADHD mogą prowadzić do problemów w relacjach zawodowych i osobistych. Poznaj objawy ADHD i dowiedz się, jak zdiagnozować ADHD!

zaburzenia osobowości i nadmiernej impulsywności

ADHD u osób dorosłych

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to neurologiczne zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się trudnościami z koncentracją uwagi, nadmierną impulsywnością oraz nadpobudliwością psychoruchową. Chociaż ADHD jest często diagnozowane u dzieci, to jednak wiele osób dorosłych również cierpi z powodu tego zaburzenia, które może znacząco wpływać na różne sfery życia.

Przyczyny ADHD nie są w pełni znane, ale istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia. Wśród głównych czynników można wyróżnić: czynniki genetyczne, czynniki neurobiologiczne, czynniki biologiczne, a także wczesne uszkodzenie mózgu.

leczenie adhd i diagnoza dla dorosłych

Objawy ADHD u osób dorosłych

Trudności z koncentracją:

 • częste rozpraszanie się,
 • trudności w wykonywaniu zadań wymagających skupienia przez dłuższy czas,
 • zapominanie o codziennych obowiązkach.

Nadpobudliwość psychoruchowa

 • trudności z usiedzeniem w miejscu,
 • skłonność do podejmowania impulsywnych działań bez zastanowienia,
 • trudność w czekaniu na swoją kolej.

Problemy z organizacją i planowaniem:

 • trudności w utrzymaniu porządku i planowaniu zadań,
 • tendencja do odkładania ważnych zadań na później,
 • trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich działań.

Zmienne nastroje i emocje:

 • skłonność do napięcia i frustracji,
 • zmienne nastroje, wahania emocjonalne,
 • problemy z kontrolowaniem emocji.

Zaburzenia snu:

 • trudności w zasypianiu,
 • problemy ze zdrowym snem.

Zaburzenia czasu reakcji:

 • trudności z szybkim reagowaniem na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne,
 • wydłużony czas odpowiedzi,
 • trudności w dostosowywaniu swojego tempa reakcji do zmieniających się wymagań środowiskowych.

Diagnoza ADHD u dorosłych we Wrocławiu

Diagnoza ADHD u dorosłych we Wrocławiu jest procesem kompleksowym, który wymaga odpowiedniego podejścia i zaangażowania specjalistów. Krok po kroku procedura diagnostyczna obejmuje serię badań i konsultacji, które mają na celu dokładne zdiagnozowanie ADHD u pacjenta.

 

DIVA-5

Powszechnie uznawany i rekomendowany przez organizacje psychologiczne na całym świecie. Stanowi on skuteczne narzędzie przesiewowe do oceny objawów ADHD u dorosłych, pozwalając na ogólną ocenę funkcjonowania pacjenta i identyfikację występujących objawów ADHD oraz ich stopnia nasilenia.

MOXO

Innowacyjny test neuropsychologiczny, który pozwala na szybką ocenę funkcjonowania osoby w czterech kluczowych obszarach: zdolności koncentracji uwagi, poziomu impulsywności, nadmiernego ruchu oraz czasu reakcji. Pomimo krótkiego czasu trwania testu, dostarcza on istotnych informacji na temat wyżej wymienionych aspektów, co jest pomocne w jeszcze dokładniejszym postawieniu diagnozy.

Jak wygląda diagnoza pod kątem ADHD u dorosłych we Wrocławiu?

Diagnostyka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej zwykle opiera się na różnych testach diagnostycznych – najczęściej na DIVA-5 oraz ocenie funkcji poznawczych. Jednak, aby zapewnić jak najdokładniejszą diagnozę ADHD, nasza placówka wykorzystuje również testy MOXO, które pozwalają na pogłębienie diagnostyki. Jak przebiega proces diagnozy ADHD?

psycholog diagnosta dziecięcy
 1. Pierwszym etapem w diagnostyce zespołu nadpobudliwości psychoruchowej jest rozmowa ze specjalistą. Psycholog przeprowadza wywiad z pacjentem, analizuje jego historię zdrowia psychicznego oraz obserwuje zachowanie.
 1. Następnie przeprowadzany jest test DIVA-5 – narzędzie to dostarcza istotnych informacji na temat funkcjonowania pacjenta w różnych sferach życia, takich jak praca czy relacje społeczne.
  • Kiedy test DIVA-5 ma wynik negatywny – diagnoza zostaje zakończona.
  • Kiedy wynik jest pozytywny – proponujemy pogłębienie diagnozy o test MOXO w celu odrzucenia rezultatu false positive.
 1. Wyniki testów MOXO są kluczowe dla dokładnej diagnozy ADHD. Na ich podstawie możemy zakończyć diagnozę lub zaproponować terapię psychologiczną, która pomoże w lepszym zrozumieniu i radzeniu sobie z objawami, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
pomoc w leczeniu adhd

Jak pomaga diagnostyka ADHD?

Diagnostyka ADHD może otworzyć drzwi do lepszego zrozumienia siebie i swoich zachowań. Dzięki tej diagnozie, osoby dorosłe mogą odkryć, dlaczego mają trudności z koncentracją, organizacją czy kontrolą impulsów. Jest to także początek drogi do skutecznego zarządzania objawami ADHD. Zdiagnozowanie tego zaburzenia pozwala na dostosowanie odpowiednich strategii terapeutycznych oraz farmakologicznych, które mogą znacząco poprawić jakość życia.

Korzyści z diagnozy ADHD:

 • Diagnoza może pomóc zrozumieć przyczyny swoich trudności, zachowań i doświadczeń. Pozwala to na unikanie poczucia winy czy frustracji związanych z objawami ADHD oraz na zaakceptowanie siebie.
 • Poznanie diagnozy pozwala na lepsze zarządzanie objawami ADHD. Pacjenci mogą nauczyć się skuteczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami z koncentracją, impulsywnością i nadpobudliwością.
 • Diagnoza umożliwia dostęp do odpowiedniego leczenia farmakologicznego oraz terapii behawioralnych. Pomaga to w łagodzeniu objawów i poprawie funkcjonowania w codziennym życiu.
 • Diagnoza pozwala na zdobycie wiedzy na temat ADHD, jego wpływu na funkcjonowanie oraz dostępnych strategii zarządzania objawami. To może prowadzić do lepszego dostosowania środowiska pracy, szkoły czy życia domowego do potrzeb osoby z ADHD.
 • Posiadanie diagnozy może być impulsem do rozwoju osobistego i zdobycia nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Pacjenci mogą nauczyć się lepiej rozumieć siebie, kontrolować emocje oraz efektywnie funkcjonować w społeczeństwie.

W rezultacie diagnoza ADHD dla dorosłych może prowadzić do poprawy jakości życia, większej samoświadomości i samopoczucia oraz skuteczniejszego zarządzania codziennymi wyzwaniami.