Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali
Terapia lokalnie i online

Diagnoza ADHD u dzieci - CONNERS-3

Prawidłowa diagnostyka ADHD u dzieci jest pierwszym i niezmiernie ważnym krokiem w kierunku zapewnienia im odpowiedniego wsparcia i opieki. Posiadanie umiejętności efektywnego radzenia sobie z nadpobudliwością ruchową jest istotne dla zapewnienia dzieciom zdrowego i satysfakcjonującego rozwoju. Jeśli zachowanie Twojego dziecka budzi Twoje obawy, nie zwlekaj – skontaktuj się z doświadczonym psychologiem dziecięcym w Mentali, aby uzyskać fachową pomoc i wsparcie. Prawidłowe rozpoznanie ADHD w przypadku dzieci jest pierwszym i niezmiernie ważnym krokiem do zapewnienia im odpowiedniej opieki i wsparcia. Umiejętność skutecznego zarządzania nadpobudliwością ruchową u dzieci jest kluczowa dla zapewnienia im zdrowego i satysfakcjonującego życia. Zachowanie dziecka wzbudza Twój niepokój? Skorzystaj z pomocy psychologa dziecięcego w Mentali!

psycholog dzieci zaburzeń zachowania

Czym jest ADHD?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, to powszechnie występujące zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka wiele dzieci na całym świecie i stanowi wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i dla osób z ich otoczenia. Należy pamiętać, że ADHD nie jest wynikiem złego wychowania, lecz ma podłoże neurobiologiczne. Często genetyka odgrywa istotną rolę w rozwoju ADHD, ale środowisko również może mieć wpływ na nasilenie objawów.

ADHD wyróżnia się trzema podstawowymi objawami, do których zaliczamy:

 • nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi,
 • hiperaktywność,
 • impulsywność.

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci może wpływać na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia, takich jak szkoła, dom, relacje z rówieśnikami czy codzienne funkcjonowanie.

leczenie dzieci - jak leczyć adhd

Objawy ADHD u dzieci

Pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci może różnić się w zależności od typu ADHD, który występuje. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci może obejmować trudności z koncentracją, zaburzenia uwagi, nadmierną impulsywność oraz nadmierną aktywność fizyczną.

Deficyt uwagi

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • częste popełnianie błędów w wykonywanych zadaniach z powodu nieuwagi,
 • zapominanie o codziennych obowiązkach,
 • trudności z organizacją zadań domowych,
 • unikanie zadań wymagających długotrwałego skupienia uwagi.

Hiperaktywność

 • nadpobudliwość ruchowa dzieci (nadmierna aktywność),
 • trudności z usiedzeniem w miejscu
 • wiercenie się, skakanie lub bieganie w nieodpowiednich miejscach,
 • nadmierne rozmawianie i ciągłe wtrącanie się w rozmowy,
 • trudności z oczekiwaniem na swoją kolej.

Impulsywność

 • reagowanie bez zastanowienia,
 • skłonność do podejmowania ryzykownych działań bez namysłu,
 • trudności z utrzymaniem dystansu osobistego i czekaniem w kolejce,
 • przerwanie rozmów lub przesadne wtrącanie się do tego, co robią inne dzieci.

Kiedy udać się do psychologa po diagnozę ADHD

W celu prawidłowego rozpoznania nadpobudliwości psychoruchowej i pomocy dziecku niezbędne jest udanie się do psychologa lub psychiatry dziecięcego. Kiedy warto skonsultować się z lekarzem, który postawi diagnozę ADHD? Zdiagnozować ADHD warto, jeśli:

 • zauważasz, że dziecko ma powtarzające się trudności w szkole, problem z koncentracją,
 • dziecko wykazuje nadmierną impulsywność czy trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • nauczyciele zwracają uwagę na nietypowe zachowanie, problemy z nauką lub koncentracją,
 • istnieje znaczna rozbieżność między wiekiem dziecka a jego osiągnięciami szkolnymi,
 • dziecko ma trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, co może być związane z nadmierną impulsywnością czy hiperaktywnością,
 • dziecko ma trudności w kontrolowaniu impulsów, utrzymaniu uwagi czy radzeniu sobie z emocjami.

Jak wygląda diagnostyka ADHD u dzieci?

Wprowadzenie konkretnych strategii terapeutycznych jest dostosowane do indywidualnych potrzeb i objawów każdego dziecka. Konsultacja z psychologiem lub psychiatrą dziecięcym jest często pierwszym krokiem w diagnostyce ADHD. W trakcie tej konsultacji specjalista przeprowadza rozmowę z rodzicami i nauczycielami, aby uzyskać informacje na temat zachowania dziecka zarówno w domu, jak i w szkole. Następnie opracowywany jest spersonalizowany plan terapeutyczny, uwzględniający wszystkie potrzeby dziecka.

psychiatra dziecięcy -conners 3 adhd

Diagnoza ADHD u dzieci
Conners 3

Conners 3 to profesjonalne narzędzie oceny zachowania, które pomaga w przypadku diagnozy ADHD u dzieci. Skala ta opiera się na wieloletnich badaniach i doświadczeniach klinicznych. Jest powszechnie używana przez specjalistów w dziedzinie psychologii i psychiatrii dziecięcej.

Badanie to umożliwia kompleksową analizę zachowań dziecka, co obejmuje nie tylko obszary związane z ADHD, ale także inne aspekty jego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego i emocjonalnego. Wraz z różnymi skalami i kategoriami Conners 3 daje możliwość uzyskania pełnego obrazu i zrozumienia specyfiki trudności, z jakimi może się zmagać dziecko.

test conners 3 dzieci

Test Conners 3 - dlaczego warto z niego skorzystać?

Test Conners 3 umożliwia dokładną analizę różnych obszarów funkcjonowania dziecka, takich jak koncentracja, impulsywność czy hiperaktywność, co pozwala na skuteczne zdiagnozowanie ADHD. Dlaczego warto skorzystać z tego testu? Odpowiedź jest prosta – zapewnia on kompleksową ocenę objawów i zachowań u dzieci z podejrzeniem ADHD.

Wczesne rozpoznanie i szybka interwencja:
– przeprowadzenie testu Conners 3 umożliwia wczesne wykrycie objawów, co pozwala szybko rozpoznać ADHD i wdrożyć odpowiednie leczenie,
– w przypadku ADHD wczesne rozpoznanie może istotnie poprawić jakość życia dziecka.

Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb:
– wyniki testu pozwalają na dostosowanie terapii i wsparcia do konkretnych potrzeb dziecka, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie ADHD.

Poprawa funkcjonowania w różnych obszarach życia:
– leczenie ADHD może znacząco poprawić zdolność dziecka do funkcjonowania w szkole,
– nawiązywania relacji z innymi dziećmi i radzenia sobie w codziennym życiu.

Zapobieganie przyszłym problemom:
– skuteczna terapia ADHD ma potencjał zapobiegania przyszłym problemom zdrowotnym i społecznym, umożliwiając dziecku rozwijanie pełnego potencjału.

Terapia i wsparcie psychoterapeutyczne:
– postawienie diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej otwiera drogę do terapii, której celem jest złagodzenie lub eliminacja objawów ADHD,
– regularne spotkania z psychoterapeutą dziecięcym wspierają proces leczenia.

Jak przebiega leczenie ADHD u dzieci?

Terapia Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej zazwyczaj obejmuje różnorodne podejścia, łącznie z terapiami behawioralnymi, psychoterapią czy wsparciem edukacyjnym (niekiedy koniecznie jest także farmakologiczne leczenie ADHD). Plan leczenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb i objawów każdego dziecka.

Istotnym elementem leczenia jest wsparcie dla rodziny. Edukacja rodziców na temat ADHD i przekazanie skutecznych strategii wychowawczych mają istotny wpływ na postępy dziecka. Monitorowanie postępów terapii umożliwia dostosowanie procesu terapeutycznego do zmieniających się potrzeb dziecka. Wszystkie te kroki składają się na holistyczne podejście, mające na celu poprawę jakości życia dziecka z ADHD.